Nacionalna promocija S21

Samsung nacionalna promocija S21

PRAVILA PROMOCIJE

„SAMSUNG GALAXY S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G, Z Flip i Z Fold2 5G“

Pre kupovine uređaja Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G, Z Flip i Z Fold2 5G“, molimo vas da se upoznate sa pravilima promocije „Samsung Galaxy S21 5G, Z Flip i Z Fold2 5G“ (u daljem tekstu: „Pravila“).

1. Organizator promocije

Samsung Electronics Austria GmbH, sa registrovanim sedištem u Beču na adresi Praterstrasse 31/14 Obergeschoss, Beč, Austria i matičnim brojem FN 217924b (u nastavku „Samsung“) organizuje promociju uređaja Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G, Z Flip i Z Fold2 5G.

2. Promotivni period i pokloni

Promocija uređaja Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G, Z Flip i Z Fold2 5G dostupna je korisnicima na teritoriji Republike Srbije u periodu od 08.03. do 18.04.2021. godine u 23:59 časova, odnosno kraće ukoliko pre prethodno navedenog (planiranog) perioda promocije isteknu zalihe uređaja Samsung Galaxy Active2.

Pod pojmom korisnik smatraju se fizička i pravna lica sa prebivalištem, odnosno registrovanim sedištem na teritoriji Republike Srbije, koja kupuju uređaj za sopstvene potrebe a ne zarad dalje preprodaje.

Korisnici koji u promotivnom periodu, putem web stranice Samsung prodajnih partnera navedenih u tački 6 ovih Pravila i uz ispunjenje ostalih uslova definisnih ovim Pravilima kupe Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G, Z Flip ili Z Fold2 5G dobiće na poklon: 1.) uređaj Samsung Galaxy Active2, 44mm u crnoj boji i 2.) treću godinu garancije (dodatna godina garancije nakon isteka proizvođačke garancije od 2 godine koja se odnosi na uređaje S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G, Z Flip i Z Fold2 5G).

3. Uslovi kupovine

Kupovinu uređaja Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G, Z Flip i Z Fold2 5G (u daljem tekstu pojedinačno „Uređaj“ i zajednički „Uređaji“) moguće je izvršiti kod Samsung prodajnih partnera navedenih u tački 6 ovih Pravila, pod sledećim kumulativno navedenim uslovima:

  1. Da korisnik u periodu promocije naruči uređaj;
  2. Da uređaj naruči na web-stranici ovlašćenog Samsung prodajnog partnera na teritoriji Republike Srbije; Spisak ovlašćenih partnera je definisan u tački 6 ovih Pravila;
  3. Da korisnik uspešno izvrši registraciju kupljenog uređaja upotrebom Samsung members aplikacije najkasnije do 30.04.2021. godine, shodno tački 4 ovih Pravila.

4. Registracija uređaja

Preduslov za dobijanje poklona jeste registracija putem Samsung Members aplikacije koja je preinstalirana na kupljenom uređaju. Registraciju je moguće izvršiti putem kupljenog uređaja ili bilo kog drugog uređaja putem kojeg se može pristupiti Samsung Memebers aplikaciji. Bez obzira na uređaj putem kojeg je registracija sprovedena, prva registracija koja je uspešno okončana smatra se merodavnom u cilju dodele poklona.

Postupak registracije podrazumeva upisivanje/unošenje podataka potrebnih zarad uspešne registracije. Podaci koji se prikupljaju kako bi korisnik ostvario pravo na poklone, te u cilju dostavljanja poklona nakon uspešne registracije, jesu:

  • ime i prezime korisnika uređaja, odnosno naziv kompanije,
  • e-mail adresa korisnika uređaja,
  • kućna adresa/adresa sedišta korisnika uređaja na teritoriji Republike Srbije (radi dostave poklona),
  • IMEI broj i serijski broj kupljenog uređaja,
  • prikaz/sken fiskalnog računa ili otpremnice za kupljeni uređaj.

Klikom na dugme za slanje podataka, korisnik dostavlja podatke kompaniji Samsung i njenim podizvođačima u cilju provere da li su ispunjeni uslovi, odnosno da li je korisnik ostvario pravo na poklone, te korisnik ujedno daje svoju izričitu saglasnost za korišćenje njegovih ličnih podataka u skladu sa odredbama ovih Pravila. Saglasnost korisnika neophodna je kako bi proces registracije bio uspešan.

NAPOMENA:

Uslov za ostvarenje prava na poklone je uspešna registracija putem aplikacije Samsung Members. Za uspešno izvršenje navedene registracije nužno je da podešavanje uređaja putem kojeg se vrši registracija bude isključivo na srpskom jeziku.

5. Isporuka poklona

Dostava poklona korisnicima, pod uslovom da su izvršili uspešnu registraciju unutar Samsung Members aplikacije u skladu sa ovim Pravilima, biće izvršena u periodu od 25.03. do 30.05.2021. godine na adresu navedenu prilikom registracije unutar Samsung Members aplikacije, na teritoriji Republike Srbije. Dostava poklona izvršiće se o trošku Organizatora.

6. Pravo izmene uslova promotivne akcije

Samsung zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, napravi izmene ovih Pravila uz obvezu da iste bez odlaganja objavi.

Ova Pravila objavljena su dana 05.03.2021. godine na strani https://www.samsung.com/rs/offer/rhytm-of-your-heart-promo/ , od kada se primenjuju.